En pilgrimsstad
Första gången Vadstena nämns i skrift är 1268. Det är kungsgården Vadstena man skriver om. Den skänktes 1346 av kung Magnus och drottning Blanka, till det nya kloster som den heliga Birgitta ville skapa. Efter att klostret färdigställts blev Vadstena kloster ett populärt pilgrimsmål. Mängder av pilgrimer och stormän kom till staden, vilken snabbt växte. Pilgrimerna behövde både mat, husrum och annan service.

Stadsrättigheter
På abbedissans och klostrets begäran fick man år 1400 stadsrättigheter av unionsdrottningen Margareta. Nu kunde man p?allvar i Vadstena börja med handel, köpenskap, hantverk och pilgrimsservice. Klostret ägde marken och borgarna fick hyra sina tomtmarker av klostret. Klostret behöll marken längs Storgatan och hyrde ut salubodar. Borgarna gjorde goda förtjänster och blev förmögna. Det fanns gott om hantverkare bland borgarna, sju guldsmeder, gevärssmeder, stockmakare som gjorde bösskolvar, kakelmakare osv

Rådhus och slott
Kort efter att Vadstena blev stad byggde borgarna rådhuset. Till och med rådhuset hade salubodar i bottenvåningen. 1545 började Vadstena slott att byggas. Dagsverkare, soldater och byggnadsfolk betydde mycket för handeln och köpenskaperna i staden.

En välbevarad stad
Under det nordiska sjuårskriget fick även Vadstena känna på krigets härjningar. 1567 brände och plundrade danskarna Vadstena tre gånger. Trots detta finns mycket av det medeltida gatunätet och kvartersindelningen kvar i stora delar av innerstaden mellan de två dominerande byggnadsverken, slottet och klostret. Många stenhus från medeltiden finns kvar varav de flesta ligger utmed Storgatan.

 Klickbara bilder!

 

 

Cheap Nike Air Max, Cheap Nike Air Max 90, Cheap Nike Air Max 1, Cheap Nike Air Max 95, Cheap Nike Air Max Thea, Cheap nike air max 2015, Nike air max UK