Kyrkans uppkomst
Vadstena klosterkyrka började byggas omkring 1369. Klosterkyrkan kallas ocks?Blåkyrkan eftersom den är byggd av blågr?kalksten från Omberg. Den invigdes 1430 i närvaro av kung Erik av Pommern och rikets stormän samt biskopen från Linköping.
Kyrkan är byggd efter Birgittas mycket noggranna anvisningar. Hon tyckte inte att klosterkyrkan skulle ha några dekorationer, utan vara enkel och ödmjuk. Undantag gjordes änd?från detta påbud och ett exempel är valvens dekorativa målningar som upptäcktes vid restaureringen 1978-1983. Även väggarna har varit putsade och vitkalkade. Om de varit dekorerade är det ingen som vet.
Kyrkan ser inte likadan ut idag som den gjorde p?medeltiden. Förutom att den var vitkalkad invändigt fanns en läktare för nunnorna, ett mariaaltare i öster, en processionsläktare och ett räcke som skilde klosterfolket från vanliga människor. I kyrkan fanns ocks?ett sextiotal altare.

Församlingskyrka
År 1829 blev Klosterkyrkan en församlingskyrka för Svenska kyrkan. Tidigare var den inte öppen för allmänheten. D?och d?hade den använts till bröllop och stora fester, ofta med kungliga personer som arrangörer.
Varje år besöks Klosterkyrkan av tusentals turister. För skolklasser finns särskilda "upplevelsevandringar" d?barnen får kl?ut sig till munkar och nunnor och leva sig in i hur man levde i ett medeltida kloster. Upplevelsevandringarna arrangeras av Vadstena församling. Vadstena turistbyr?anordnar ocks?guidade turer.
Kyrkan används inte bara av Vadstena församling utan lånas ocks?ut till bland annat den katolska kyrkan.

Inredningen
I kyrkan finns många fina skulpturer och konstskatter, t ex Birgittaaltarskåpet och ett av Sveriges vackraste triumfkrucifix. Till kyrkans absoluta klenoder hör Birgittas relikskrin. Det är ett sammetsklätt träskrin med förgyllda beslag. Skrinet är tillverkat i klostret och innehåller 23 skelettdelar och tv?huvudskålar. De är från Birgitta och hennes dotter Katarina. Den stora orgeln är från 1933 och är byggd av E A Setterquist & son. Kororgeln byggdes 1950 av Nils Hammarberg.
Kyrkan har genomgått tre omfattande restaureringar; 1650, 1895-1898 och 1979-1983.
1650 ändrades mycket. Den medeltida inredningen revs ut. 60 altare, läktare, trappor och trappavsatser försvann. Man ändrade ocks?p?hela inredningen så att bänkraderna vändes åt väster. S?är de fortfarande placerade. Takmålningarna kalkades även över, men togs åter fram vid den senaste renoveringen.

Gravarna
I kyrkan ligger många berömda personer begravda. Det var bara de rika, som hade råd att köpa sig en gravplats inne i kyrkan. De flesta var adelsmän, hantverkare eller präster. Drottning Filippa, gift med Erik av Pommern, ligger begravd i kyrkan samt Gustav Vasas son, hertig Magnus. Inuti hans gravmonumentet hänger kistan i kedjor, det var ett önskemål från hertigen eftersom han var rädd för spindlar.
När kyrkan restaurerades flyttades många av gravstenarna omkring och man placerade de finaste längst fram.

Exteriör, kyrkans utsida
Söder om den norra porten finns fem ganska djupa korsformade gropar. Bredvid finns tv?kors. Groparna och det ena korset är blanknötta. Ibland kan man höra att det var Birgitta, som gjorde märkena, när hon vände kyrkan (djävulen hade vänt den fel), men det är bara sägner. Kyrkan stod färdig nästan femtio år efter hennes död. Groparna och korsen gjordes istället för att pilgrimerna, som vandrat långa vägar för att komma till kyrkan, skulle kunna stoppa fingrarna i hålen och känna att de äntligen kommit fram. Liknande hål finns i andra kyrkor, bland annat i Hagia Sofia i Istanbul och födelsekyrkan i Betlehem.
P?klosterkyrkans yttervägg kan man se hur andra huskroppar varit ihopbyggda med kyrkan. Runt kyrkan fanns flera olika typer av hus och under klostertiden var munkarnas och nunnornas hus förbundna med kyrkan. Nunnorna vistades under bönen och mässorna på en balkong som fanns uppbyggd inne i kyrkan.

Klostergårdarna
Runt kyrkan finns olika gårdar och trädgårdar. Förr användes de till att odla grönsaker och kryddväxter. Även många fruktträd fanns i klosterträdgårdarna. Runt hela klosterområdet löpte en lång mur. Det mesta av muren finns fortfarande bevarad. För ett tjugotal år sedan återskapades en örtagård, som har till syfte att visa vilken typ av örter som användes under klostertiden. Kryddväxterna användes både som krydda i matlagningen och som medicin.

 


Klickbara bilder
Klickbara bilder
Klickbara bilder

Klickbara bilder

Klickbara bilder
Klickbara bilder

Klickbara bilder

Klickbara bilder

Klickbara bilder

Cheap Nike Air Max, Cheap Nike Air Max 90, Cheap Nike Air Max 1, Cheap Nike Air Max 95, Cheap Nike Air Max Thea, Cheap nike air max 2015, Nike air max UK