Enligt Birgittas föreskrifter
1384 invigdes Vadstena kloster, ett dubbelkloster för både munkar och nunnor. De hade åtskilda boningshus och i mitten av klosterområdet låg den gemensam kyrkan. Under den första tiden bestod den av en enklare träkyrka, men år 1430 stod den ståtliga klosterkyrkan färdig. Birgitta själv hade i detalj bestämt hur kyrkan och klostret skulle se ut och hur klostret skulle vara organiserat.

Den första abbedissan
Birgittas dotter Katarina blev den första abbedissan.
Det var abbedissan som bestämde över hela klostret, men när det gällde andliga saker bestämde priorn, en manlig präst. Nunnorna skulle sy och hjälpa fattiga och sjuka. Munkarna skulle sörja för själavården och sköta predikan och bikt. Skrivarbeten var vanliga och detta sysselsatte både munkar och nunnor. Birgittinersystrarnas dräkt var då som nu gr?med vitt dok, svart slöja och vit krona med fem röda prickar som symboliserar Kristi fem sår.

Ett rikt och mäktigt kloster
Vadstena kloster blev snabbt ett viktigt pilgrimsmål, framförallt för de nordiska länderna.
Flera kungar och drottningar gynnade klostret, till exempel unionsdrottningen Margareta, som var barndomsvän med Birgittas barnbarn Ingegerd Knutsdotter, abbedissa i klostret.
Hovet och många stormän skänkte stora gåvor till klostret. Tanken var att man på det viset skulle försäkra sig om en gravplats i klosterkyrkan där man skulle få själafrid och sin sista vila.
Det var vanligt att många stormän satte sin yngsta dotter i klostret, men det var ofta lång väntan att bli antagen som munk eller nunna.
Vadstena kloster växte snabbt och blev mycket rikt och var vid den tiden en av de största jordägarna i Sverige. Många dotterkloster grundades i Europa, till exempel i England, Finland, Estland, Danmark, Polen, Holland, Tyskland och Italien. Vid slutet av medeltiden fanns det 27 birgittinerkloster.

Klostret avvecklas
Klostet gynnades av kungahuset ända fram till Gustav Vasas tid. Vid reformationen övergav han katolicismen och införde istället protestantismen i Sverige. Enligt den protestantiska läran skulle inte kyrkan och klostren ägna sig åt den värdsliga makten, utan endast åt andliga frågor. Gustav Vasa övertog klostrens rikedomar och de stängdes vartefter under 1500-talet. Vadstena kloster fanns kvar ända fram till 1595.

 Klickbara bilder
!Klickbara bilder!

Klickbara bilder!Cheap Nike Air Max, Cheap Nike Air Max 90, Cheap Nike Air Max 1, Cheap Nike Air Max 95, Cheap Nike Air Max Thea, Cheap nike air max 2015, Nike air max UK