Så här tror man att klostret såg ut under medeltiden. Det fanns fler nunnor än munkar i klostret och till vänster ser man den omgärdade gården där nunnorna bodde. Till höger ser man munkarnas avdelning. Både nunnor och munkar kunde nå kyrkan via de invändiga gångarna. De flesta hus finns än i dag bevarade.