Typiska pilgrimer med pilgrimsstav och kappa. Träsnitt ur Hartman Schedels "Weltchronik" 1493.