Runt hela klosterområdet löper en lång mur. Muren skilde inte bara klosterfolket från folket i staden utan också munkarna och nunnorna från varandra. Innanför murarna fanns klostrets trädgårdar där grönsaker, frukt och örter odlades. Det mesta av muren finns bevarad.