Den mäktiga klosterkyrkan reser sig i centrum av klosteranläggningen. Kyrkan är byggd av blåskimrande kalksten, från det närbelägna Omberg, och kallas därför ofta för Blåkyrkan.