Bakom högaltaret ligger de biktceller som användes under klostertiden. På andra sidan luckan låg nunneklostret och nunnorna kunde här bikta sig för prästmunkarna.