Det finns ingen känd bild av Birgitta som är framställd under hennes levnad. Detta var tidigare den äldst kända bilden, och finns i en latinsk handskrift på pergament av Birgittas Himmelska uppenbarelser. Bilden framställdes redan 1384, alltså bara 11 år efter Birgittas död. I boken finns tio små miniatyrer och på samtliga finns Birgitta avbildad. Boken finns på Biblioteca Nazionale i Palermo. Bilden har stor likhet i framställningen med bilden som visar hur Birgitta mottar boken med uppenbarelsen från Kristus. Jämför!