Träsnitt som visar Birgitta som pilgrim. Ur Hartman Schedels "Weltchronik" från 1493.