Vid Piazza Farnese i Rom ligger Casa di Santa Brigida. I detta hus bodde Birgitta i närmare 20 år. Huset har förändrats, men de rum som Birgitta bodde i tillsammans med sin dotter Katarina finns bevarade. Det var i ett av dessa rum som hon avled den 23 juli 1373.