Medeltida stadskarta från 1500-talet. De mörka fyrkanterna visar var de bodar låg som var uppförda i sten, stenkällarbodar. I dessa förvarades både värdefull mat och andra varor som man ville skydda från stöld. Sju finns fortfarande bevarade.