Den 1 maj år 1346 utfärdade kung Magnus Eriksson och drottning Blanka ett testamente där man skänker kungens gods i Vadstena och en rad andra gårdar till det kloster som ska byggas i Vadstena till Gud och jungfru Marias ära. Kungaparet hade för avsikt att uppföra ett ståtligt gravmonument i den tänkta klosterkyrkan. Birgittas namn nämns inte i texten.