Ett av audienssalens tre fönster som vetter mot sjösidan. Utvändiga målningar smyckade fönstervalven och den vackra påkostade formen i fönsterbågarna vittnar om att detta var ett mycket förnämt hus under medeltiden. Omkring år 1960 togs de igenmurade fönsten upp och de vackra fönsterdekorationerna kunde åter se dagens ljus.