Den röda palatsbyggnaden är 56 meter lång och var i sitt ursprungliga utförande minst 20 meter hög. Birgitta gav stränga anvisningar om att huset skulle göras mer ödmjukt och befrias från flärd och högfärd.