På fasaden syns tydliga spår av hur de gamla fönstren har murats igen. När palatset stod färdigt på slutet av 1200-talet löpte utvändiga trägångar utmed sidorna på andra våningen. Till vänster i den nedre våningen syns de gamla spetsbågiga portarna som ledde in i audienshallen.