Vadstenaborna hade tidigare en egen kyrka, S:t Perskyrkan, som uppfördes på 1460-talet. Den kallades för Rödkyrkan, eftersom den var byggd av rött tegel till skillnad mot klosterkyrkan som kallades för Blåkyrkan. Kyrkan användes fram till 1800-talet då delar av kyrkan revs. Istället uppfördes en skola på samma plats som ersatte den gamla medeltida kyrkan. Tornet, Rödtornet, lämnades kvar och används i dag för klockringning eftersom klosterkyrkan saknar egna klockor.