Modellen som finns strax innanför porten till kyrkan visar den medeltida interiören. Nunnornas läktare befann sig högt över golvet och en särskild port ledde direkt in i kyrkan från nunnornas avdelning. Man kan fortfarande se den igenmurade bågöppningen en bit upp på väggen.