Klosterlilja, Leucojum vernum. Vanligtvis kallad Snöklocka, är en odlad art som ibland förekommer förvildad i parker och skogar. Arten hör ursprungligen hemma i södra och centrala Europa, men den första fynduppgiften som förvildad är från klosterträdgården i Vadstena 1774.