"Den porträttlika Birgitta". Skulpturen är troligtvis tillverkad i Florens i Italien. Från början tillhörde det ett Birgittaaltare som fanns i östra delen av kyrkan.