Bilden visar hur ynglingar straffas för att de ägnar sig åt spel och dobbel. Olaus Magnus illustration av skamstraffet "bindning vid kåken" 1555.