På baksidan av Mårten Skinnares hus finns det uthängande dasset. Det utgjorde naturligtvis en stor bekvämlighet för de boende. Strandlinjen låg på den tiden alldeles utanför huset och ett dike var grävt fram till grunden. På så vis "spolades" ständigt toaletten.