En fattig flicka och en fin herre. Här gestaltade av elever från Petrus Magni skola. Kläderna var för vanligt folk anpassade för arbete. De grova tygerna var oftast färgade bruna eller grå, eftersom man använde de färgämnen som fanns i naturen.