Biskop Hemming av Åbo och Birgitta. Målningen finns på ett altarskåp i Urdiala kyrka i Finland. Målningen är utförd omkring år 1500.