Redan som liten flicka hade Birgitta flera syner. Här är det den lidande Kristus som uppenbarar sig för den unga Birgitta. Målningen finns på ett altarskåp från Appuna kyrka i Östergötland och är sannolikt utförd av broder Gerard från Vadstena kloster. Numera förvaras målningen på Statens historiska museum i Stockholm.