Kristi brud
Redan som barn hade Birgitta flera uppenbarelser. En gång såg hon jungfru Maria, den Heliga Guds moder, som satte en gyllene krona p?hennes huvud. Hon uppfattade det som renhetens krona, och hennes önskan var att få gå i kloster och bli nunna, Kristi brud.
Efter det att Ulf, hennes man, hade avlidit år 1344 fick Birgitta många av sina stora uppenbarelser, som skrevs ned av hennes biktfäder. Många av uppenbarelserna skrev Birgitta själv ner både p?svenska och latin. Omkring 600 finns bevarade. De översattes senare till latin av hennes biktfäder alvastramunken Petrus Olai och linköpingsmagistern Mattias och samlades i en bok. Den första tryckta upplagan utkom 1492.

En ny klosterorden
Birgitta fick i uppenbarelserna i uppdrag att grunda en ny klosterorden. Ordensregeln dikterades av Kristus själv för Birgitta. Det skulle vara ett dubbelkloster för både munkar och nunnor. "En ny vingård" skulle planteras för de gamla klostren var förfallna och lydde inte de gudomliga klosterreglerna: lydnad, fattigdom och kyskhet.
Birgittas uppenbarelser handlade även om hennes samtid, och hon uttalade sig ofta i politiska frågor. Hon kritiserade kungar och krävde dessutom att påven, som bodde i Avignon i Frankrike, skulle flytta tillbaka till Rom.

Ur Birgittas uppenbarelser
Den första tryckta upplagan av Birgittas uppenbarelser utkom 1492.

Bön om ståndaktighet Herre Gud,
för vilken ingenting är omöjligt och som kan allting,
ge mig kraft att göra det goda och att vara uthållig

IV, 89

Kristus talar:
Men du min brud,
bör vara såsom en ost och din kropp såsom ett ostkar,
i vilket osten formas ända tills den fått karets form.
S?skall din själ,
som är mig ljuv och välbehaglig som en ost,
prövas och renas s?länge i kroppen,
till dess kroppen och själen är endräktiga och samstämmiga och båda har samma återhållsamhetens form,
s?att köttet lyder anden och anden leder köttet till alla dygder.

I, 33

 
Klickbara bilder 

Cheap Nike Air Max, Cheap Nike Air Max 90, Cheap Nike Air Max 1, Cheap Nike Air Max 95, Cheap Nike Air Max Thea, Cheap nike air max 2015, Nike air max UK