Birgitta reser till Rom
För att f?grunda en ny klosterorden måste påven ge sitt godkännande, s?därför reste Birgitta till Rom 1349.
Påven bodde under dessa år inte i Rom utan i Avignon i Frankrike. Birgitta arbetade intensivt för att f?påven att flytta tillbaka till Rom och att f?sin nya klosterregel godkänd. Först 1370 godkände påven Urban V Birgittinerorden, Den allra heligaste Frälsarens ordern, som var ett dubbelkloster för både munkar och nunnor med gemensam kyrka och skilda boningshus. I de Birgittinerkloster som finns kvar idag verkar enbart nunnor.

Piazza Farnese
Under större delen av sina år i Rom bodde Birgitta tillsammans med sin dotter Katarina i ett hus vid Piazza Farnese. Det skänktes efter hennes död till Vadstena kloster, som gjorde det till ett härbärge för svenska pilgrimer.
Sedan 1931 disponeras huset åter av en gren inom Birgittinerordern som driver ett gästhem där.
Efter vallfärden 1372-73 till Jerusalem, tillsammans med sina barn Birger och Katarina, avled hon kort efter återkomsten. Resan hade varit mycket krävande. Bl.a. hade sonen Karl dött i Neapel. Birgitta var sjuttio år vid hemkomsten, vilket var en mycket hög ålder vid den tiden, och hon dog under morgonmässan den 23 juli 1373 i huset vid Piazza Farnese. De rum som Birgitta och Katarina levde i finns fortfarande bevarade. I dessa förvaras ännu reliker av Birgitta samt några av hennes personliga tillhörigheter.

 
Klickbara bilder!

Cheap Nike Air Max, Cheap Nike Air Max 90, Cheap Nike Air Max 1, Cheap Nike Air Max 95, Cheap Nike Air Max Thea, Cheap nike air max 2015, Nike air max UK